• 0562-443131

Simone Dahmes 25 jaar vrijwilliger S.J.T.

Afgelopen vrijdag werd de jaarlijkse vrijwilligersavond georganiseerd bij de S.J.T.

Deze avond wordt ieder jaar aangeboden door het bestuur als dank aan de bijna 90 S.J.T. vrijwilligers die zich elk jaar met veel plezier en energie inzetten voor de jeugd.

Voorzitter Remi Hougee hield een korte toespraak en vertelde dat het zeer goed gaat met de S.J.T. De bestuurzaken zijn prima op orde.

De S.J.T. wordt bij veel zaken betrokken en de stichting speelt daarbij vaak een belangrijke rol. Als voorbeeld noemde hij zaken als de realisatie van de skatebaan en de aanschaf van materiaal voor het bewegingsonderwijs op de basisscholen. In het bestuur hebben enkele mutaties plaats gevonden. Er is in de persoon van V.M.B.O- docent Martin de Lange een opvolger gevonden voor Dirkā€“Jan van Schie, die het bestuur heeft verlaten wegens drukke werkzaamheden. Betty Veld neemt de plaats in van Tiada Vogel die binnenkort haar acht jaar er op heeft zitten. De vrijwilligers zijn zeer belangrijk voor de S.J.T. Zonder hen heeft de S.J.T. geen bestaansrecht.

De stichting beschikt over een groot aantal vrijwilligers, die al vele jaren aan de stichting zijn verbonden. Zo ook Simone Dahmes, al 25 jaar een zeer gewaardeerde vrijwilliger. Ze is zeer flexibel, overal inzetbaar, maar vooral als hoofdleidster van het jongste kamp op het jaarlijks kinderkamp de steun en toeverlaat van Wim Bakker, de beroepskracht van de S.J.T.

sprak de voorzitter, Remi Hougee.

Vervolgens werd Simone in het zonnetje gezet door voorzitter Remi, die tevens een cadeau overhandigde. Penningmeester Sjoukje Maathuis overhandigde Simone nog een mooi boeket bloemen. De S.J.T. kan terug zien op een zeer geslaagde en gezellige avond.