• 0562-443131
houtclub
 

Welkom bij S.J.T.
De leukste activiteiten voor kinderen van 6 t/m 16 jaar

De SJT heeft als doelstelling het in stand houden, opzetten, stimuleren,
begeleiden en uitvoeren van het jeugdwerk voor kinderen en jongeren van 6 t/m 16 jaar.

Dit om de jeugd, afhankelijk van leeftijd, achtergrond en interesses, op
eigen wijze hun vrije tijd recreatief en vormend te laten beleven.

Hierbij wordt vooral gedacht aan die activiteiten, die gericht zijn op de ontplooiing van de groep en het individu.

Een plek waar elk kind welkom is en zich thuis kan voelen

De SJT stelt dat het werken met de jeugd gezien moet worden als een begeleiden van jongeren op weg naar maatschappelijke volwassenheid. Het zelf verantwoordelijk willen en kunnen zijn, naast het leren omgaan met de ander.

Het werkgebied van de SJT omvat het hele eiland. Het beleid is erop gericht per dorp in te spelen op de behoeften en de mogelijkheden.

kinderkamp 23juli
 

Info voor jou en je ouders

kindertelefoon

Kindertelefoon

Iedereen kent dat gevoel: je voelt je rot en loopt met vragen of problemen rond. Je hebt conflicten thuis, problemen op school of op je werk. Je wordt gepest of je kunt niet opschieten met leeftijdsgenoten.
Meestal lucht het op om er over te praten met iemand die je vertrouwt. Ben je tussen de 8 en 18 jaar oud? Dan kun je je vragen of problemen ook bespreken met iemand van de Kindertelefoon. Bel (0800) 0432 (Gratis en anoniem, ook voor mobiele bellers.)

helpwanted

Helppagina's  voor jongeren

Deze site richt zich speciaal op jongeren die last hebben van online seksueel misbruik. Meld seksueel misbruik op internet! Ga naar www.helpwanted.nl.

Bij Pestweb kun je je verhaal kwijt als je te maken hebt met pesten. www.pestweb.nl

hulp 0010 pestweb

Stichting Leergeld

Bij de Stichting Leergeld kun je een aanvraag doen voor financiele ondersteuning zodat uw kind deel kan nemen aan onze aciviteiten.

www.leergeld.nl

Onze beroepskrachten

 

Tanja Cupido

Tanja Cupido, beroepskracht SJT.

 

Irene Romar

Irene Romar, beroepskracht SJT.